";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Esteu a : Inici Serveis

Serveis

ANUARI

Correu electrònic Imprimeix PDF

alt

Eina imprescindible per a conèixer i contactar amb les millors empreses del sector.

ASSESSORIES


El Gremi de Constructors d'Obrers de Barcelona i Comarques posa a disposició de tots els seus membres uns serveis d'assessories que permeten dirigir-se als nostres assessors especialitzats i plantejar-los dubtes o problemes que sorgeixen en l'exercici de l'activitat diària.

 • ASSESSORIA CIVIL I MERCANTIL
 • ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
 • ASSESSORIA FISCAL
 • ASSESSORIA LABORAL
 • ASSESSORIA LABORAL
 • ASSESSORIA TÈCNICA

FORMACIÓ


Cursos subvencionats, tant la part teòrica com tot el material lliurat durant els cursos, per la Fundació Laboral de la Construcció i pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

 • Continuada
 • Ocupacional
 • Prevenció de Riscos Laborals

CONVENI AMB ALTRES ENTITATS


 • TELEFONIA FIXA TELEFONICA
 • TELEFONIA MÒBIL MOVISTAR
 • ASSEGURANCES OPEN BROKERS
 • BANC DE SABADELL
 • CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO (CAM)
 • GESTORA METROPOLITANA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ SA
 • GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ SA
 • ITEC
 • DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES PUBLIQUES
 • SERVEI PREVENCIO GAUDÍ
 • REDDIS UNION MUTUAL
 • SOL RED
 • OISA

GESTORIA LABORAL

Correu electrònic Imprimeix PDF

Gestió laboral per a l'empresa. Departament a disposició de les empreses que decideixin confiar-nos la seva gestió laboral, nòmines, documents, TC1 TC2, i butlletí de cotització a l'FLC, càlcul de saldo i quitança i el corresponent resum de l'IRPF.

SERVEIS


 • DEPARTAMENT JURIDIC LABORAL
 • CONCILIACIONS
 • JUDICIS
 • TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA
 • INSPECCIÓ DE TREBALL
 • EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ
 • EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE CONDICIONS I TRASLLAT
 • NEGOCIACIO I REDACCIÓ DE CONVENIS COL·LECTIUS EMPRESARIALS O SECTORIALS
 • NEGOCIACIO DE CONFLICTES COL·LECTIUS I ALTRES PACTES D'AMBIT D'EMPRESA
 • ESTRANGERIA, TRAMITS DE LEGALITZACIÓ
 • SERVEIS GLOBAL EN MATERIA DE RISCOS LABORALS
 • ELABORACIÓ DE CONTRACTE D'ALTA DIRECCIÓ
 • ELABORACIÓ DE CONTRACTES DE REPRESENTANTS DE COMERÇ
 • ELABORACIÓ CONTRACTE D'AGENT MERCANTIL
 • ESTUDIS SALARIS
 • ASSORAMENT DE CONTENCIOSOS AMB L'ADMINISTRACIÓ
 • PROTECCIO DE DADES

TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS

Correu electrònic Imprimeix PDF
 • D.Q.E (Docuement de Qualificació Empresarial)
 • Núm. REGISTRE INDUSTRIAL
 • GESTIÓ LABORAL PER A L'EMPRESA
 • SERVEI DE GESTORIA LABORAL
 • ASSEGURANCES
 • VISATS GREMIALS
 • CLASSIFICACIÓ D'OBRES
 • EXERCICI DE L'ACTIVITAT I INFORMACIÓ CLIENTS

RELACIONS AMB LES DIVERSES ADMINISTRACIONS LOCALS, AUTONÒMIQUES I ENTITATS EMPRESARIALS

 


Mantenir unes bones relacions amb les administracions i les entitas empresarials permet poder solucionar problemes imprevistos en favor de l'empresa agremiada.

 • Departament Administratiu.
 • Recursos davant les administracions públiques.
 • Declaració responsable per a contractar amb les diferents administracions públiques.
 • Administracions locals.
 • Administracions autonòmiques.
 • Entitas Empresarials.
 • Certificats per exonerar la fiança en la gestió de runes.

CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR

Correu electrònic Imprimeix PDF

El Gremi participa amb els seus professionals en el seguiment i signatura dels Convenis del Sector de la Construcció, els quals es fan arribar en totes la seva extensió al les empreses agremiades.

 • General
 • Provincial

CIRCULARS INFORMATIVES


Informació sobre temes puntuals, com l'administració de l'empresa, elements o normes contructives, cursos de formació, temes econòmics, informació de les noves lleis i activitats dutes a terme pel Gremi de Constructors. Per mitjà d'aquestes, el Gremi el manté informat permanentment de qualsevol novetat que afecti al nostre sector.

 • General
 • Laboral
 • Actes Gremials
 • Formació
 • Seguretat i Higiene

REVISTA DIGITAL